Cennik

CENNIK

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna

110 zł /40 min

Konsultacja logopedyczna/ neurologopedyczna

160 zł

Terapia neurologopedyczna wsparta użyciem słuchawek FORBRAIN

120zł /40 min

Terapia wsparta elektrostymulacją obszaru ustno-twarzowego

140zł /40 min

Seria 10 zabiegów elektrostymulacji ENMOT

650zł /10 zabiegów

Terapia wsparta kinesiotapingiem logopedycznym

120zł /40 min

Diagnoza sprawności motorycznej

160zł

Terapia ręki

110zł /40 min

Pisemne opinie są płatne niezależnie od wizyt: 150 zł

Skontaktuj się z nami!

Ciało ludzkie jest mądre, terapeuta pomaga mu tę mądrość wykorzystać!